Đối tác

Đối tác của chúng tôi

Chúng tôi muốn giúp họ nắm bắt cơ hội và tìm ra giải pháp phù hợp. Vì họ là những người bạn và là người đồng hành. Nên chúng tôi đã cùng nhau xây dựng và hoàn thiện những ý tưởng đó.

Layer_intro

Our partners.

Chúng tôi muốn giúp họ nắm bắt cơ hội và tìm ra giải pháp phù hợp. Vì họ là những người bạn và là người đồng hành. Nên chúng tôi đã cùng nhau xây dựng và hoàn thiện những ý tưởng đó.

The Natives Australia

The Native Australia – We are passionate digital natives who help startups become established brands and established brands behave more like startups.

Since

2015

Partnership

Development Team

Country

Australia

Website

thenatives.com.au

Panic Bear Consulting

Panic Bear is a product design studio with a focus on UI/UX. We build product that makes people happy.

Since

2016

Partnership

Development Team

Website

panicbear.consulting

Your Business Angel

Since

2017

Partnership

Technology Team

Website

yourbusinessangels.com.au

Pixel Perfect IT Consulting

Pixel Perfect IT Consulting – Digital Agency in Melbourne

Since

2018

Partnership

Co-Founder

Website

pixel-perfect.com.au

Our clients.

Chúng tôi muốn giúp họ nắm bắt cơ hội và tìm ra giải pháp phù hợp. Vì họ là những người bạn và là người đồng hành. Nên chúng tôi đã cùng nhau xây dựng và hoàn thiện những ý tưởng đó.

Lien he voi chung toi.