Tuyển đồng đội

Tuyển dụng

Bạn đang tìm việc làm mới? Hãy ứng tuyển & đồng hành cùng chúng tôi

Layer_intro

Passed jobs.

UX/UI Designer

Careers

UX/UI Designer

We are looking for 3 UX/UI Designer to join our N.A.M Tech team in Ho Chi Minh!

WordPress Developer

Careers

WordPress Developer

We are looking for 1 WordPress Developer to join our N.A.M Tech team in Ho Chi Minh!

Back-end Developer

Careers

Back-end Developer

We are looking for 5 Back-end Developer (JavaScript, NodeJS) to join our N.A.M Tech team in Ho Chi Minh!

Front-end Developer

Careers

Front-end Developer

We are looking for 2 Front-end Developer (HTML, CSS & JavaScript) to join our N.A.M Tech team in Ho Chi Minh!